C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B2202D3B-3A40-4B85-81BC-594FAB501CBAC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 door-keyC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922

İndirimin Bitmesine Son
00 SAAT
:
00 DAKİKA
:
00 SANİYE
ALIŞVERİŞE BAŞLA

İletişim Formu Süreçleri Aydınlatma Metni

BR Mağazacılık Ticaret A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin

İletişim Formu Süreçleri Aydınlatma Metni

 

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. (“BR Mağazacılık”) olarak bu aydınlatma metninde belirttiğimiz süreç özelinde işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

(BR Mağazacılık olarak iletişim süreçlerimizde talep, şikâyet ve yorumlarınızın değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle iletişim formunu doldururken mesajınız içerisinde aşağıda belirtilenler dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar vd.) paylaşmamanızı rica ederiz.)

Bu metinde:

 halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bilgilendirme yer almaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, İşlediğimiz Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepler ve Toplama Yöntemlerimiz

Bu aydınlatma metninde belirtilen süreçler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda yer alan yöntemler ile toplamakta, belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

İletişim Formu Süreçleri:

Kişisel Veri

İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Toplama Yöntemi

İletişim formunun sizler tarafından doldurulması yoluyla talep, şikâyet ve yorumlarınıza dair süreçlerin yürütülmesi

Kimlik (ad, soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem (konu bilgisi, mesajınızda yer alan talep/şikâyet/yorum içeriği) ve tercih edilen iletişim kanalı

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Site’de yer alan iletişim formu aracılığıyla

(Kısmen otomatik yollarla)

 

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

  • Bilişim teknolojileri ve operasyonel hizmetler gibi uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla yurt içindeki web sitesi ve içerik yönetimi ajansı ile hosting hizmeti sunan tedarikçilerimiz ile,
  • Ayrıca açık rıza vermeniz halinde, bilişim teknolojileri ve uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları) ve bu tedarikçilerin sunucularının yurt dışında olması sebebiyle kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgilerinizi yurt dışı ile

paylaşmaktayız.

  1. Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman KVKK’nın 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak BR Mağazacılık Ticaret A.Ş.’ye aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Yazılı başvuru:

Lütfen başvurularınızı aşağıdaki ifadeyi zarfın üzerine/yazının başlığına aynen yazınız.

“BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. (BR Mağazacılık) Hukuk Departmanı dikkatine”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

“Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mah. 6. Cadde No:3 Pancar

Torbalı, İzmir/Türkiye”

 

E-Posta yoluyla başvuru:

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.

“BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. (BR Mağazacılık) Hukuk Departmanı dikkatine”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

kvkktalep@brmagazacilik.com.tr