C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B2202D3B-3A40-4B85-81BC-594FAB501CBAC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 door-keyC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922

İndirimin Bitmesine Son
00 SAAT
:
00 DAKİKA
:
00 SANİYE
ALIŞVERİŞE BAŞLA

İlgili Kişi Başvuru Formu

 

BR MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

  1. GENEL

Siz ilgili kişiler tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu BR Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak ifade edilecektir) tarafından hazırlanmıştır.

  2. BAŞVURU YOLU

Siz ilgili kişiler, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan BR Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi’ne KVKK çerçevesinde belirtilen taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya bizzat başvurarak ya da vekaletname ile yetkilendirilmiş vekil yahut kanuna uygun şekilde yetkilendirilmiş temsilciniz aracıyla bu formunun ıslak yahut elektronik imzalı bir kopyasını,

  • Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mah. 6. Cadde No:3 Pancar Torbalı, İzmir/Türkiye adresine noter kanalıyla,

  • Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mah. 6. Cadde No:3 Pancar Torbalı, İzmir/Türkiye adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,

  • kvkktalep@brmagazacilik.com.tr adresine e-posta yoluyla

         veya,

iletebilirsiniz.

  3. İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Veri Sorumlusu tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

İlgili Kişinin

Ad ve Soyadı (Doldurulması Zorunludur)
 

T.C Kimlik Numarası (Doldurulması Zorunludur)

 

İlgili Kişi Adına Başvuru Yapılıyor ise[1]

Başvuranın Adı Soyadı (Doldurulması Zorunludur)

 

 

[1] Başvuru Formu’nun doldurulması ile ilgili sorularınız olması halinde [+ 90 0232 328 12 00] telefon numarası ve kvkktalep@brmagazacilik.com.tr  e-posta adresi vasıtasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

[2] İlgili kişi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin ilgili makamlarca onaylanmış yahut elektronik imzalı bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

T.C Kimlik Numarası (Doldurulması Zorunludur)

 

Telefon Numarası (Doldurulması Zorunludur)

 

Adres*

 

Elektronik Posta Adresi*

 

Faks Numarası *

 

 

* Bu alanlardan bir tanesinin doldurulması gerekli ve yeterli olup, size hangi yolla dönüş yapmamızı arzu ediyorsanız o kısmı doldurabilirsiniz.

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Veri Sorumlusu ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneğini dikkate alarak, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini “Evet” veya “Hayır” şeklinde aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

Müşteri          

 

Çalışan Adayı

 

İş Ortağı /Tedarikçi

 

Çalışan

 

Ziyaretçi

 

Diğer

(Lütfen Belirtiniz))

 


  4. TALEBİNİZ

İlgili kişi olarak, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen alanı detaylı olarak (örneğin çalıştığınız bölüm, iletişimde olduğunuz bölüm/kişi/unvan bilgisi, aldığınız hizmet/bölüm bilgisi vb.) doldurunuz:

 AÇIKLAMALARINIZ VE TALEBİNİZ

 

 

 

 

 


  5. AÇIKLAMALARIMIZ

Bu başvuru formu, Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin eksiksiz ve isabetli olarak başvurunuza doğru, tam ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımız saklıdır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

Posta veya elden yapılan başvurularda zarfın üzerine Zarfın/tebligatın üzerine “BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. (BR Mağazacılık) Hukuk Departmanı dikkatine” yazılmalıdır. E-posta ile yapılacak başvurularda ise konu kısmına “BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. (BR Mağazacılık) Hukuk Departmanı dikkatine” yazılmalıdır.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebinizin değerlendirilebilmesi için talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK’nın 13/2. maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

   6. İLGİLİ KİŞİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandıracağız. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza ileteceğiz. Dilerseniz talep sonucunuzu bizzat başvurmak suretiyle elden alabilirsiniz. Böyle bir tercihiniz var ise açıklamanızda belirtmenizi rica ederiz.

Talepleriniz tarafımızdan ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edebiliriz. Ancak yapacağımız değerlendirmede talebinizin haklı olduğunu düşünür isek alınan bu ücreti tarafınıza iade edeceğiz.

İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

KVKK uyarınca yapmış olduğum ilgili kişi başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruyu Yapanın

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza

 


VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Teslim Alanın

Adı Soyadı, Unvanı

 

Teslim Alınan Tarih

 

İmza